Relatietherapie

Van verbinding naar verwijdering

In de hoop en verwachting om bij de ander je thuis en soulmate te vinden zijn jullie waarschijnlijk optimistisch aan de relatie begonnen. Mede door romantiek gedreven hebben jullie je aanvankelijk gericht op dat wat jullie bindt. Later komen de verschillen naar voren en als deze elkaar niet alleen maar op natuurlijke wijze aanvullen kunnen teleurstelling en frustratie een aanvang nemen.
Als jullie hier door aanpassing, ruzie en goedwillende gesprekken niet meer uit komen kunnen destructieve strijd, verkilling, machteloosheid en eenzaamheid de pijnlijke gevolgen zijn en een negatieve spiraal op gang brengen.

Crisis als kans

Na de romantiek komt de realiteit. Je leert de ander kennen, ook in zijn/haar eigenaardigheden en ook die van jou zullen  hun rol gaan spelen. Juist in je intieme relatie(s), als veel van je diepste verlangens en angsten een kwetsbare rol spelen, kom je elkaar en jezelf tegen zoals je bent, ontdaan van het beleefde sociale gedrag dat je in andere relaties wellicht met gemak pleegt.

Het is juist in je relatie dat jouw en zijn/haar gewoonten en patronen, die vaak van huis uit meegenomen zijn, pijnlijk naar voren kunnen komen. Het kan daarmee het belangrijkste speelveld zijn waarin je kunt leren om optimaal jezelf te zijn terwijl je de verbinding met de ander behoudt en zelfs verstevigt.
Relaties verdiepen door de crisissen die ze overwinnen.

Relatietherapie of -coaching met je partner, ouder of kind is misschien een goed idee als:

  • Je relatie niet meer fijn is en jullie elkaar niet meer werkelijk ont-moeten.
  • De sfeer verkild of saai (aan het worden) is.
  • De emotionele en/of fysieke intimiteit verminderd of verdwenen is.
  • Er spanningen zijn die leiden tot langdurige teruggetrokkenheid.
  • Als ruzies onbevredigend verlopen en uitmonden in machtsstrijd, kwetsuren, eenzaamheid, wrok of machteloosheid.
  • Er oud zeer is dat gestold tussen jullie in staat en je er samen niet meer uit komt.
  • Er problemen zijn, bijvoorbeeld rond de kinderen, waar je een betrokken en belangeloze buitenstaander bij kunt gebruiken.
  • Je een scheiding steeds vaker overweegt, je de relatie nog een kans wilt geven, of naar de minst pijnlijke manier van uit elkaar gaan zoekt.

De relatie in therapie

Als je in relatietherapie komt, gaat de relatie in therapie en niet één of beide individuele partners. Hoewel natuurlijk ieders aandeel in de dynamiek onderzocht wordt, it takes two to tango, wordt niemand door mij als schuldige ervaren. Sterker nog, het is vaak juist de strijd om de schuldvraag die werkelijke ont-moeting in de weg staat.

De duur van een therapie

De duur van een therapie is uiteraard sterk afhankelijk van de aard van jullie thematiek, de mogelijkheden en wensen. Ook de snelheid waarmee jullie e.e.a. integreren in je dagelijks leven en hoe lang je mij daarbij gebruiken kunt en wilt, speelt een grote rol.
Meestal maak ik in het begin afspraken voor om de week of om de twee weken. Daarna kunnen we er meer tijd tussen laten en gaan we in samenspraak afbouwen.

Bij relatietherapie duren de zittingen 1,5 uur.
Vaak kunnen mensen na een aantal zittingen weer prima zelf verder. Soms zijn we samen langer op pad.
Er zijn ook stellen die het prettig vinden om me slechts één of twee keer per jaar nog eens te zien om zodoende de vinger aan de pols te houden en de focus op te frissen.

Kennismaken?

Bel of mail me voor een kennismakingsgesprek. Dit gesprek is vrijblijvend en na afloop bepalen we of we met elkaar verder gaan. Uiteraard mogen jullie de tijd nemen om je daar op te bezinnen.

Lees verder over communicatie.

Deel deze pagina op: