Training en Nascholing

voor therapeuten, psychologen, coaches, counselors en trainers
Regelmatig geef ik (na)scholingstrainingen, leertherapie- en supervisie tweedaagsen aan therapeuten, psychologen, coaches, counselors en trainers. Vaak zijn dat mensen die al een Gestalt achtergrond hebben. Steeds vaker doen er ook mensen mee die in een andere school opgeleid zijn en die nu interesse hebben in de Gestaltbenadering voor individuen, stellen en/of groepen.

Protocollerende hulpverlening

Nu de ggz hulpverlening steeds meer cognitief en gedragsmatig geprotocolleerd wordt tot ‘copingstraining’ lijken therapeuten en psychologen, die veelal werkzaam zijn in een reguliere setting, steeds vaker te verlangen naar procesmatige diepgang in hun cliëntcontacten. Ik merk bij hen een toenemende interesse in de ervaringsgerichte, existentiële en experimentele Gestaltbenadering.

Accreditatie

Voor (NVAGT en EAGT) Gestalttherapeuten en bezitters van een ECP (Europees Certificaat Psychotherapie) tellen de uren van de (na)scholingen die ik geef zeker mee voor hun nascholings- en/of supervisieuren voor herregistratie bij de beroepsverenigingen of opleiding. Anderen zouden dat bij hun beroepsvereniging kunnen checken.

Interesse?

Kijk eens in het aanbod hieronder of er een traject of tweedaagse van je gading bij zit.

Werken met het innerlijke kind (tweedaagse)

In het werken met onze cliënten stuiten we vaak op kwetsbare stukken die door de persoon niet aanvaard zijn en waarmee hij/zij een conflictueuze relatie ontwikkeld heeft. Zo kunnen mensen zelfverwijtend, kritisch, streng, vijandig, kortom, ‘retroflectief’ omgaan met hun gevoelens van bijvoorbeeld angst, onzekerheid, verdriet, tekortkoming, boosheid, kracht, of machteloosheid.
Mede onder invloed van biografische gegevenheden lijkt zo ‘de innerlijke eenheid en waardigheid’ verloren te zijn gegaan en zich ontwikkeld te hebben tot een dualistische, of polaire relatie.
De kloof tussen wat is en wat zou moeten zijn kan zich dan vullen met schaamte, minderwaardigheid en zwaarmoedigheid.
We hebben de vroege gezagsrelaties vaak verinnerlijkt en kunnen inmiddels net zo, of soms nog meer afwijzend of veeleisend, met ons ‘kwetsbare innerlijke kind’ omgaan als dat we vroeger ervaren hebben. Vroeger; toen we dat kind nog echt waren en we er zelf de verantwoording nog niet voor konden dragen.

Lees verder over de tweedaagse

Masterclass Gestalttherapie (3 tweedaagsen)

Onlangs gaf ik de training ‘werken met het innerlijk kind, proccesing the inner split’.
Mede door mijn manier van werken met de groep ontstond er snel een hoge mate van intimiteit en wederkerigheid. De deelnemers, allen Gestalttherapeuten en therapeuten i.o. waren zo enthousiast dat ze me om een soort ‘masterclass trajectje’ vroegen.

Het wordt een ambachtstraining door persoonlijk proces, groepsdynamica, creatieve experimenten, meditatieve awareness, Gestalt- en transpersoonlijke theorie, inter- en supervisie . . . en ook informeel samenzijn, te combineren op ‘de grens van het persoonlijke en het professionele’.

Lees verder

Supervisie (tweedaagse)

Regelmatig geef ik supervisie tweedaagsen aan (Gestalt)therapeuten of aan therapeuten in opleiding.
In principe zijn het open dagen waarin het programma niet van te voren is vastgesteld en we met elkaar aan de slag gaan n.a.v. thematiek en casuïstiek die de deelnemers inbrengen.
Voor aanvang van de tweedaagse inventariseer ik bij de deelnemers of ze al thema’s en leervragen hebben die ze willen behandelen. Zo kan er alvast een ‘verlanglijst’ van onderwerpen ontstaan waarop de anderen dan ook weer kunnen associëren en zich wat op kunnen voorbereiden.
Uiteindelijk bepalen we co-creatief in het proces van samenzijn wat we gaan behandelen en in welke volgorde.

Lees verder

Gestalt Leertherapie (tweedaagse)
Op verzoek geef ik  leertherapie weekenden of tweedaagsen aan (Gestalt)therapeuten en/of therapeuten in opleiding.
Het betreft groepen waarin een open proces zich door de inbreng van de deelnemers co-creatief ontwikkelt. Regelmatig stel ik daarin experimenten voor die ingaan op de actualiteit van het samenzijn. Deze kunnen, op individueel, inter-relationeel en groepsniveau, je awareness en de creativiteit van je contactname helpen bevorderen.
Naast en in de groepsdynamica is er ook veel ruimte voor een individuele benadering van persoonlijke thema’s die je in wilt brengen.

Lees verder

De Experiëntiële Gestaltbenadering (tweedaagse)
Deze tweedaagse is een verkorte (introductie) training van het traject  ‘De individuele benadering’
(zie hieronder bij de trajecten).

. . . . het wonderlijke is dat als cliënten in deze dialogische relatie hun gevoelsleven ontvouwen en verticaal kunnen doorleven, zonder er horizontaal direct iets mee te moeten, heling en ontwikkeling als van Zelf ontstaat.
Het aangaan van deze relatie is een kunst en een kunde, een ‘non-methodiek’ ook, waarin de belevingswereld van de cliënt geactualiseerd, gefaciliteerd en geaccommodeerd wordt. Dit leidt niet slechts tot een mentaal inzicht, maar tot een ‘ervaren besef’, waarin body en mind samenkomen en betekenisgeving kan ontstaan over ‘wie ik ben en wat mij te doen staat’

Lees meer

Awareness en contact (tweedaagse)
. . . . alvorens de actieve interventies te beoefenen wil ik met de deelnemers uitgebreid stil staan bij de ‘voor-verbale contactname’ en de ‘voor-verbale awareness’, bij het samenzijn met de ander zonder direct wat te doen.
Stil te kunnen en durven zijn, fenomenologisch te kijken en te luisteren achter de woorden en je cliënt aan te voelen zonder meteen te analyseren, iets te doen of te moeten.
Je gewaar te zijn van wat dit contact met je doet en wat het bij je oproept aan gevoelens, gedachten, associaties, hypothesen, projecties, neigingen, ‘moeten en mag-niet’, etc. Hoe je dit kunt laten zijn en ook weer los kunt laten en weer opnieuw kunt kijken.
Hoe te werken vanuit deze ‘aanwezigheid’.
Hoe zo tot afgestemde, contactvolle interventies te komen, die de persoon aanspreekt in zijn belevingsstroom en de awareness daarvan, onder de inhoud van ‘het verhaal’ dat hem bezig houdt.

Lees verder

De individuele benadering (traject van 3 tweedaagsen en 4 dagen)
. . . . het wonderlijke is dat als cliënten in deze dialogische relatie hun gevoelsleven ontvouwen en verticaal kunnen doorleven, zonder er horizontaal direct iets mee te moeten, heling en ontwikkeling als van Zelf ontstaat.
Het aangaan van deze relatie is een kunst en een kunde, een ‘non-methodiek’ ook, waarin de belevingswereld van de cliënt geactualiseerd, gefaciliteerd en geaccommodeerd wordt. Dit leidt niet slechts tot een mentaal inzicht, maar tot een ‘ervaren besef’, waarin body en mind samenkomen en betekenisgeving kan ontstaan over ‘wie ik ben en wat mij te doen staat’.

Lees verder

Procesmatig werken met groepen (traject van 4 tweedaagsen)
De meeste psychotherapeuten, psychologen, counselors en coaches zijn vanuit hun opleiding voornamelijk gericht op het individuele werk. Ook wanneer zij met groepen werken ligt de focus vooral op het individu en niet of nauwelijks op de processen die zich binnen de groep en tussen de groepsleden afspelen. Vaak bestaat het ‘proceswerk’ uit het doen van oefeningen die dan nabesproken worden en op die wijze wat groepsproces in beweging brengen. De uitdaging voor de procesgerichte groepsbegeleider ligt wat mij betreft op een ander vlak.

De vaardigheid om de hele groep met elkaar aan het werk te zetten en iedere deelnemer voortdurend in proces te houden is een kunst en een kunde. Het samenzijn van de deelnemers ‘an sich’ en het werken met wat dat nu en hier bij hen oproept is hierbij ‘de moeder van alle experimenten’. Gefaciliteerd door de begeleider kan de groep haar bestaan zo co-creatief vorm geven.

Lees verder

 

Deel deze pagina op: