Relatietherapie

Oud zeer

Vaak leeft er oud zeer in relaties.

In deze relatie ontstaan

Dat kunnen kwetsuren zijn die in de relatie zelf ontstaan zijn. Er kan dan, meer of minder bewust, onveiligheid, wantrouwen, wrok, verkilling en/of boosheid tussen jullie hangen. Als deze ingehouden of vermeden wordt, kan dat tot afstandelijkheid of een koude oorlog leiden, die soms kan opvlammen in vruchteloze ruzies waarin het alleen nog maar over de schuldvraag kan gaan.
Soms lijkt alles er al over gezegd te zijn maar de veiligheid, het vertrouwen en de intimiteit willen maar niet terug komen.

Delen is helen

Als jullie je weer willen openen naar elkaar is het belangrijk om de kwetsbare gevoelens op zorgvuldige wijze in een veilige sfeer met elkaar te gaan delen. Ook hier werkt het om oprecht te sympathiseren met de beleving van je partner. Maar hoe doe je dat als je je zelf ook gekwetst voelt en (eigenlijk) vindt dat de ander aan de beurt is om met jou te sympathiseren?
Deels gaat dit over wat ik onder communicatie zeg over de kwaliteit van wederzijds en om de beurt luisteren en het opnieuw opbrengen van goodwill. Vaak echter is het verdomd moeilijk om te vergeven, om je trots te laten varen, het ijs te breken en de relatie weer aan te gaan.

Oprechte vergeving kan ontstaan als de één ‘lijdt’ aan de pijn van de ander en dat ook kan tonen.

Al eerder ontstaan

Soms is de kwetsuur al eerder ontstaan, in een eerdere relatie, of zelfs in de vroege jeugd.
Men kan bijvoorbeeld onveilig gehecht zijn geweest of er hebben zich ingrijpende, meer of minder traumatische ervaringen voorgedaan. Dit kan een schaduw over de huidige relatie werpen waardoor iemand al of niet bewust de kwetsuur beschermt door de partner niet meer in dat gebied toe te laten.

Soms is de partner niet op de hoogte van deze kwetsuur. Vaak kent hij/zij de geschiedenis wel, maar weet niet goed hoe hier zorgvuldig en helend mee om te gaan.
Als er zich een aantal pijnlijke en teleurstellende episodes rond dit thema hebben voorgedaan, bestaat de kans dat beiden na verloop van tijd het gebied waar de kwetsuur speelt vermijden. Men heeft het er niet meer over, het is in-gewikkeld en er zit geen ont-wikkeling meer in. Belangrijke, relatie bevorderende en intimiteit verhogende verlangens kunnen zo onvervuld raken, met alle gevolgen van dien.

Therapie

Relatietherapie kan helpen om op veilige en zorgvuldige wijze de kwetsuur te onderzoeken en een samenwerking te ontwikkelen om deze te verzorgen en te helen. Dit soort precaire kwesties kunnen we in therapie juist gebruiken om naar elkaar toe te groeien, om je beter op elkaar af te stemmen en om de intimiteit te verdiepen.

Lees verder over onvoorwaardelijke liefde.

Deel deze pagina op: