Teamcoaching

Het geheel is meer dan de som der delen

Als een team goed functioneert is het geheel (van de samenwerking) meer dan de som der delen (van de kwaliteiten en competenties van de individuele deelnemers). Synergie ontstaat als men creatief gebruik maakt van de onderlinge verschillen, elkaar ondersteunt en wat gunt en als de samenwerking ook op persoonlijk niveau plezierig en inspirerend is.
Teamcoaching kan helpen om deze synergie te creëren  of te herstellen.

Onuitgesproken zaken

In veel teams spelen zaken die niet uitgesproken worden. Dit kunnen inhoudelijke kwesties zijn, zoals geen gezamenlijkheid en/of loyaliteit over de doelstellingen, de manier van werken of de taakverdeling.
Het kunnen ook zaken zijn die meer op inter-persoonlijk vlak spelen.
Soms is er ronduit een conflict in een team.

Snel veranderende omstandigheden

Reorganisaties bijvoorbeeld, roepen vaak veel onzekerheid op die gevolgen kunnen hebben voor de creativiteit, openheid en motivatie.

Veel ziekteverzuim, verholen onvrede, lage motivatie, destructief gedrag en negatieve coalitievorming kunnen duiden op een team dat niet goed functioneert.

Interactie optimaliseren

Het samenwerken en daarmee ook het samenleven aan een taak wordt bij teamcoaching op constructieve wijze bewust en bespreekbaar gemaakt. Men leert de interactieve processen te ‘lezen’ en te duiden en ook zelf op constructieve wijze procesinterventies te plegen.

Werkwijze

Bij teamcoaching werk ik na de intake en kennismakingsfase idealiter graag één of twee dagen in de trainingsvorm om de huidige processen helder te krijgen en een basis te leggen om het anders te gaan doen. Dat kan zowel intern als ‘op de hei’. Daarna kan het zeer zinvol zijn om ‘op de werkvloer’ terugkoppel momenten te organiseren en/of een en ander te implementeren in de gewone samenkomsten van het team. Hierbij kan ik dan aanvankelijk aanwezig zijn.

Graag kom ik vrijblijvend kennismaken om eventueel tot een offerte voor teamcoaching te kunnen komen.
Bel of mail me om te overleggen.

Deel deze pagina op: