Supervisie

Supervisie

Als je met mensen werkt is supervisie een van de belangrijkste leervormen om tot een integratie te komen van persoonlijke en professionele aspecten. Het in je beroepshouding en -handelen bewust hanteren van je eigen mogelijkheden en beperkingen, je strevingen en angsten, gedachten en gevoelens, normen en waarden, is van wezenlijk belang. Daarnaast is het praktisch handen en voeten geven aan je inzichten, idealen en theoretische opvattingen een kunst en een kunde die je door middel van supervisie kunt optimaliseren.

Gestaltsupervisie

Als (NVAGT erkende) Gestaltsupervisor is mijn focus gericht op het vergroten van gewaarzijn over wat zich voordoet in relatie met jouw cliënt(systeem) en de interventiemogelijkheden die je daarbij hebt of ontwikkelen kunt. De nadruk ligt daarbij op awareness, proces, contact, op de verbinding tussen hier en daar, tussen nu en toen, op voorgrond en achtergrond en op experimenten die het leerproces van jou en je cliënt bevorderen.
Ook het overdragen, refereren aan en praktisch maken van de Gestalttheorie kan een onderdeel van supervisie zijn.

Wisselwerking

Wat we nu denken, voelen en doen zullen we, als patronen, ook elders doen.
Dat wat zich tussen therapeut, coach of counselor en zijn cliënt(en) afspeelt zegt niet alleen iets over de contact- en copingspatronen van de cliënt en die van de begeleider, maar vooral ook over de meer of minder creatief verlopende wisselwerking tussen beiden. Ook in de supervisierelatie en in de eventuele supervisiegroep doen zich dit soort parallelprocessen voor.
Juist door de ‘multifocale’ benadering is Gestaltsupervisie zeer geschikt om hierover meer bewustzijn, betekenisgeving en interventievaardigheden te ontwikkelen.

Ik geef supervisie aan:

  • (Gestalt)therapeuten, psychologen, coaches en counselors.
  • Studenten aan opleidingen voor deze beroepsgroepen.
  • Artsen, POH-ggz’ers en vertrouwenspersonen.
  • Trainers, (organisatie)adviseurs, consulenten en managers.
  • Docenten, leerlingbegeleiders.
  • Sociaal werkers, politiemensen.

Werkwijze

Je eigen casuïstiek is steeds het uitgangspunt. De benadering is ervaringsgericht, experimenteel en existentieel.
Ook thema’s, theorie en/of visiepunten kunnen een ingang zijn.

Individueel, in een groep en/of weekenden

Je kunt zowel individueel als groepssupervisie met mij doen. Meestal zijn dat groepjes van 3-4 personen die een dagdeel samen komen. Regelmatig geef ik ook supervisie tweedaagsen aan groepen van 9-15 personen.
Individuele supervisie is vaak wat intiemer. Het voordeel van groepssupervisie is dat je ook veel van het leerproces en de aandachtspunten van je collega’s kunt leren, terwijl de kosten dan gedeeld worden en je supervisie-uren (voor studie of de herregistratie bij beroepsvereniging) sneller oplopen.

Bel of Mail me voor de mogelijkheden.

Lees verder over de supervisie tweedaagsen.

Deel deze pagina op:

Supervisie tweedaagsen:

Regelmatig geef ik supervisie tweedaagsen aan (Gestalt)therapeuten en/of therapeuten in opleiding.
Lees meer

Ook ’s avonds
mogelijkheden