Individuele coaching

Jij bent je belangrijkste instrument

Coaching gaat meestal over hoe je met jezelf in je situatie omgaat in de context van je bezigheden of werkzaamheden. Jij bent je belangrijkste instrument, dat aandacht, onderhoud en perspectief verdient.
In coaching richt de aandacht zich dan ook op het raakvlak van je persoon en je professionaliteit.

Hoe je omgaat met je gedachten en gevoelens over wat je meemaakt en tegenkomt is van wezenlijk belang. Ben je bijvoorbeeld, naast je inhoudelijke kwaliteiten en competenties, ook in touch met je gevoelens en de houdingsaspecten en gedragsmatigheden die daaruit voortkomen?
Ben je in staat om betrokkenheid, inspiratie, ambitie en kritiek op assertieve doch empathische wijze om te zetten in gedrag dat jezelf en anderen motiveert, inspireert en verbindt met de taak die jullie verrichten?

Hoe kom je aan de voeding die je hierin ondersteunt, scherp, subtiel en procesgericht houdt?

Coaching kan onder andere zinvol zijn als:

 • Je vermoeid, gespannen, of teleurgesteld bent geraakt en ‘het’ je geen enthousiasme en energie meer geeft.
 • Je actief, betrokken, gemotiveerd en creatief wilt blijven in een veranderende organisatie en samenleving.
 • Je het gevoel hebt dat er meer in zit dan dat eruit komt en je je talenten meer tot bloei wilt laten komen.
 • Je jouw persoonlijke en professionele ontwikkelingen beter op elkaar af wilt stemmen.
 • Je jezelf afvraagt wat een volgende stap in die ontwikkeling zou kunnen zijn.
 • Je aarzelt om daarbij je comfortzone te verlaten.
 • Jouw inspiratie, creativiteit en daadkracht door (faal)angst geremd wordt.
 • Je jouw kwaliteiten en competenties wilt inventariseren zodat je beter beseft waar je goed in bent.
 • Je jouw communicatieve vaardigheden wilt verbeteren.
 • Je conflicten open en soepel wilt aangaan, of bemiddelen.
 • Je ook je irritaties en allergieën wilt onderzoeken en deze wilt (leren) gebruiken om de onderliggende betrokkenheid en bezieling door middel van constructieve interventies tot uitdrukking te brengen.
 • Je met meer assertiviteit wilt deelnemen.
 • Je een inspiratiebron voor anderen wilt zijn.
 • Je jouw leiderschapsstijl wilt onderzoeken en deze meer in overeenstemming wilt brengen met wie je nu bent, in deze situatie en in deze fase van je leven en loopbaan.
 • Je een coachende, verbindende, leiderschapsstijl wilt ontwikkelen die de betrokkenheid en de ‘respons-ability’ in anderen stimuleert.
 • Je naast resultaatgerichtheid ook je aandacht voor de kwaliteit van het proces en je procesmatige vaardigheden wilt optimaliseren.
 • Je de balans tussen belangen van je privé- en werkzame leven wilt herstellen.

Praktisch

Het initiatief tot coaching kan bij jezelf liggen of door je werkgever of leidinggevende aangeraden zijn.
Soms is een werkgever actief betrokken en bespreken we met zijn drieën wat er nodig is en hoe  we dat in ontwikkeling gaan brengen. Indien gewenst kan dat ook in een offerte op schrift gesteld worden.
Ook kan er samen geëvalueerd worden en kunnen we bespreken hoe inzichten en verworvenheden in de werkomgeving geïmplementeerd (kunnen) worden.

De gemiddelde duur van een coachingstraject bestaat uit zo’n 10 zittingen van 1 á 1,5 uur.
Om het een ‘project’ te laten zijn is continuïteit belangrijk. Wat de frequentie van de zittingen zal zijn om deze continuïteit te waarborgen bepalen we in overleg.

Kennismaken?

Bel of mail me voor een kennismakingsgesprek.

Lees ook over Team coaching

Deel deze pagina op: