Relatietherapie

Communicatie

Na (en tijdens) de kennismaking en een eerste inventarisatie van wat jullie t.a.v. elkaar bezig houdt, beginnen we meestal met te onderzoeken hoe jullie contact maken.
Hoe verloopt jullie communicatie? Is het duidelijk wie er praat en wie er luistert? Laten jullie elkaar uitpraten? Probeer je als luisteraar je in te leven in wat je partner je duidelijk wil maken? Mag je partner het zo beleven als hij/zij doet? Of word je direct in je eigen (stand)punt geraakt waardoor je niet meer luistert en je jouw beleving im- of expliciet tegenover die van je partner zet?

Dit laatste doen we natuurlijk vaak en er kan dan een strijd ontstaan over wiens waarheid dé waarheid is. Dit soort ‘gesprekken’ kunnen dan escaleren in misverstanden, ruzie, teleurstelling, machteloosheid en verkilling.

Kun je je echter interesseren in hoe het universum van je partner eruit ziet en hoe hij/zij de dingen en met name jou beleeft? Wil en kan je daar blijk van geven, alvorens je met jouw visie en beleving komt?
Wil je hem/haar erkennen in zijn/haar beleving, ook als deze anders of pijnlijk voor jou is?
Dat brengt rust en veiligheid in een gesprek en beiden hebben het gevoel dat de ander zich welwillend open stelt.

In deze fase help ik jullie om deze communicatiestijl te optimaliseren en vaak verbetert de relatie al enorm als jullie hier meer en meer in slagen.

Ook al verschillen jullie in beleving en opvattingen, een zorgvuldige, bevestigende, geduldige en daardoor veilige communicatiestijl lijkt me noodzakelijk alvorens dieper liggende thema’s op positieve wijze ter sprake kunnen komen.

Enkele van dat soort thema’s zouden kunnen zijn:

Deel deze pagina op: