Voor wie

Diagnoses en dynamieken

Typeringen en diagnoses kunnen handig zijn om in algemene termen te praten over waar mensen last van hebben. Zo weten we ongeveer wat een ‘burnout’ is of wat er speelt als iemand ‘faalangstig’ is. Dit soort termen zeggen echter vooral wat over de symptomen en niet zo veel over de voor iedere persoon unieke en subjectieve onderliggende dynamieken die tot de symptomen geleid kunnen hebben.

Liever dan in algemeniserende en etiketterende diagnoses denk en praat ik in termen van ‘dynamieken’.
Met de mensen met wie ik werk focussen we ons, zodra dat mogelijk is, op die onderliggende beweegredenen.

Hieronder ‘enkele’ dynamieken waar ik mee werk. Scroll er eens doorheen, misschien herken je jezelf in sommige of inspireren ze je om je eigen onderliggende, soms tegenstrijdige, beweegredenen te onderzoeken en te benoemen.

 

Ik werk met mensen die:

 • Wel willen, maar niet kunnen, durven, of weten hoe.
 • Het ‘mentale inzicht’ vaak wel hebben, terwijl het ‘ervaren besef’ zich niet realiseert.
 • Zich in de dilemma’s van het leven machteloos en besluiteloos voelen.
 • In de dynamiek tussen hun verlangens en angst ‘vast’ zitten.
 • Een conflict ervaren tussen hun verstand en hun gevoel en daarin balans willen brengen.
 • Zich zelf willen zijn in het contact met anderen.
 • Zich ‘gestold’ voelen in hun emoties en de neiging hebben om hun gevoelens in te slikken, vast te houden, te vermijden, te rationaliseren, etc.
 • Constructief willen omgaan met gevoelens van onzekerheid, rusteloosheid, verdriet, machteloosheid, boosheid, zwaarmoedigheid en angst.
 • De signaal functie van lichamelijke klachten willen begrijpen om tot optimalisatie van hun wezen en persoonlijkheid te kunnen komen.
 • Willen onderzoeken waarom ze slecht slapen, of moeilijk kunnen ontspannen en hoe ze tot meer innerlijk harmonie en ‘loslaten’ kunnen komen.
 • De dynamiek onder hun stemmingen willen begrijpen en daar verantwoording voor willen nemen.
 • Verantwoording nemen niet langer willen ervaren als plicht, maar als ‘repons-ability’, de bereidheid en vaardigheid om creatief antwoord te geven op de kwesties die spelen.
 • ‘Unfinished business’ onder ogen willen komen en (ingrijpende) ervaringen vanuit hun verleden of heden willen integreren in wie ze nu zijn.
 • In hun ambitieuze streven vermoeid en gespannen zijn geraakt en daardoor het ‘kleine geluk’ vaak missen.
 • In hun perfectionisme dwangmatigheden ervaren die niet (langer) dienen.
 • Wiens perfectionisme meer door angst dan door passie gedreven wordt.
 • De discrepantie tussen hun zelfbeeld en hun ideaalbeeld (over zichzelf) vullen met schaamte, schuld of minderwaardigheidsgevoelens.
 • Wiens zelfbewustzijn, gevangen in een spiraal van ‘me, myself and I’, vaak pijnlijk is.
 • Zich vaak vergelijken met anderen en geneigd zijn om hun waardigheid af te laten hangen van het (vermoede) oordeel van anderen.
 • Lijden aan zelfverloochening en hun waardigheid liever willen (gaan) ontlenen aan hun waarheid en waarachtigheid.
 • Het zat zijn om hun authenticiteit en levenslust te verspillen door ongenoegens en gevoelens van leegte te vermijden, uit te stellen, of ‘op te lossen’ door inefficiënte coping, zoals (te veel) eten, drinken, blowen, shoppen, seksen, surfen, of ander verloochenend gedrag dat de kwestie niet werkelijk adresseert.
 • Zich beter willen uiten, zich meer willen laten kennen, zich kwetsbaar op willen stellen, assertiever willen zijn, empathie willen voelen en tonen.
 • Hun kracht én ontroering willen ervaren en deze constructief willen inzetten.
 • Zich belemmerd voelen door beperkende overtuigingen.
 • De leiding over hun leven willen nemen en tot onvoorwaardelijke selfsupport over willen gaan.
 • De dynamiek, of het dilemma, tussen autonomie en verbondenheid met meer bewustzijn en contactuele vaardigheid willen leven.
 • Zich willen verbinden met anderen en met de situaties waarin ze verkeren.
 • Er naar verlangen om emotioneel intieme relaties te ontwikkelen.
 • Daarnaast ook alleen (al-one) willen kunnen zijn en zichzelf als aangenaam gezelschap willen kunnen ervaren, ook als er geen anderen bij zijn.
 • Zich soms eenzaam voelen of onbegrepen en er naar verlangen om daar, in een veilige context, ontwikkeling in te brengen.
 • Hun waarden en zingeving willen herijken aan wie ze nu zijn en waar ze nu staan.
 • Daartoe een bezinningsmoment in hun leven willen creëren om te onderzoeken wat ze willen, wat ze nodig en te bieden hebben en wat hen dan te doen of te laten staat.
 • Van alles over de ‘hier en nu visie’ afweten en gelezen hebben en die er nu aan toe zijn om de kracht en helderheid van aandacht, awareness en mindfulness daadwerkelijk te praktiseren en te integreren in hun dagelijks bestaan.
 • De reikwijdte van bewustzijn, awareness en mindfulness ervaringsgericht willen exploreren en verdiepen.
 • De ‘transpersoonlijke dimensie’ van het dieper ontwikkelen van awareness, voorbij aan dat wat als persoonlijk ervaren wordt, willen exploreren, d.m.v. informele (Vipassana) meditatie.
 • Die er aan toe zijn om te ‘worden’ vanuit ‘zijn’.
Deel deze pagina op: