Uitgangspunten/Visie

Ik wil je zowel veiligheid als uitdaging bieden:

Veiligheid

Veiligheid, om te kunnen verdiepen, om kwetsbaarheden, zorgen en verlangens te kunnen onderzoeken, om gevoelens en gedachtespinsels toe te laten en om deze met mij te kunnen delen.
In dit aspect ben ik faciliterend, receptief, luisterend en invoelend. Ik leef me in jouw belevingswereld in, oordeel niet, maar sympathiseer en erken je in jouw beleving van jouw situatie.

Uitdaging

De uitdaging zit hem erin dat ik je ook ga vragen om risico te nemen. Ben je bereid om de grenzen van je ‘comfortzone’ te verkennen en deze, als je wilt, te verleggen? Ik ga je vragen om belevingen en gedrag die je je gewoonlijk misschien vermijdt, rationaliseert, relativeert, of anderszins niet voor waar wilt hebben, te onderzoeken. Hierbij zet ik je soms op het verkeerde been door iets te zeggen dat je niet verwacht, of door mijn vinger voorzichtig op de pijnlijke plek te leggen.
Dit echter nooit als een beterweter, maar altijd vanuit bondgenootschap en in dienst van het proces naar meer optimalisatie van je innerlijke eenheid en constructieve contactname met anderen.

Groeigrens

Ik zie het als mijn taak om de schijnbare tegenstelling tussen veiligheid en uitdaging als een weegschaal in balans te houden op de zogenaamde groeigrens, de grens tussen het oude (soms pijnlijk) vertrouwde en het nieuwe, uitdagende.

Ter bevordering van dit proces vind ik twee aspecten, die beide veel gelaagdheden kennen, van groot belang: gewaar-zijn en contact:

Ook ’s avonds
mogelijkheden

Gewaar-zijn

Je gewaar zijn van wat je (eigenlijk) bezig houdt, van hoe je geraakt wordt (en bent) en welke betekenis je daar aan geeft, is van essentieel belang voor hoe je voelt, hoe je denkt, hoe je je gedraagt en de ruimte die je daarin ervaart.

“Ergens in ons lichaam hebben we impliciet weet van de betekenis van onze ervaringen voor ons leven.”

De mate van besef over wie je nu, op dit moment, bent en waar het jou om gaat, is bepalend of je op de automatische piloot leeft, afhankelijk bent van je eerdere vorming of de verwachtingen van anderen, of dat je vrijheid ervaart om te zijn en te doen wie je bent.
Als je authentiek wilt leven is gewaar-zijn (awareness), niet vrijblijvend. Het zou het kompas en de motor van je zelfbesef en handelen kunnen zijn.

Contact

Contact is een ander aspect van hetzelfde proces: wie je bent, wat je beweegt, voelt, denkt en doet ontstaat en is ontstaan in contact.
Ken je één kwestie, één probleem, dat niet met contact te maken heeft?

“Het individu heelt en ontwikkelt zich in creatieve wisselwerking met de omgeving.”

De kwaliteit van contactname met jezelf in en met jouw situatie, in de wereld, de relaties en processen waarin je leeft en werkt, bepaalt de mate van welbevinden, effectiviteit, innerlijke eenheid en verbondenheid die je ervaart.

Onbehagen

Onbehagen, ontevredenheid en lijden zijn vaak een gevolg van het niet optimaal in staat zijn om vanuit authentiek zelf-besef en gewaar-zijn flexibel contact te maken met mensen, situaties en processen waarmee je te maken hebt.

Alle groei is noodgeboren

Hoe vreemd het misschien ook klinkt, ik ervaar ongenoegen, pijn en lijden als een bondgenoot in mijn werk.
Ik ben er niet op uit om je daar met wat technieken, die zich slechts op de symptomen richten, zo snel mogelijk vanaf te helpen. Wel wil ik dit soort gevoelens samen met jou, of jullie, onderzoeken en tot ont-wikkeling brengen. In de kern van die pijnlijke en verontrustende gevoelens leeft namelijk een essentie die iets zegt over waar het jou om gaat, over dat wat jij graag wilt, over jouw ontwikkelingsbehoefte; of sterker nog, over jouw ‘ontwikkelingstaak’.
Vanuit een besef hiervan zouden je leven, werk en relaties vorm kunnen krijgen, zodat je tot optimale ontplooiing kunt komen.
In deze zin ben ik in eerste instantie dus niet uit op een leuk leven; ik nodig je uit om een waarachtig leven te leiden.

Afhankelijk van jouw of jullie ontwikkelingsbehoeften, klachten en kwesties die spelen en de situatie waarin, kan je kiezen uit mijn aanbod.

Lees verder over de gestaltbenadering.

Deel deze pagina op: