Individuele Gestalttherapie

Klachten, problemen en de onderliggende boodschap

Klachten en problemen maken dat je je rot en ongemakkelijk voelt. Misschien wil je vooral, liefst snel en met zo min mogelijk moeite, van dat soort nare gevoelens af. De vraag is wat mij betreft echter wat die nare symptomen je te vertellen hebben. Wat is de onderliggende boodschap over wat er werkelijk nodig is in jouw leven?

Ont-wikkeling door Gestalttherapie

In Gestalttherapie kunnen we dit onderzoeken en een ontwikkeling in gang zetten die een beter antwoord zal geven op de signalen, waarvan de klachten en problemen uitdrukkingen kunnen zijn.
Je kunt dichter bij je eigen beleving komen en deze beter begrijpen. De perceptie van wat je mee maakt en hoe je denken, voelen en handelen daarmee omgaan kan al tijdens de therapie meer (keuze)vrijheid geven en tot een betere balans in het samenspel van al deze factoren leiden.

Lees verder over uitgangspunten/visie.

Individuele Gestalttherapie kan o.a. helpen bij:

 • Traumaverwerking, verlies en rouw.
 • Teleurstelling en verdriet.
 • Woede en agressie.
 • Stemmingsklachten, depressie, lusteloosheid, zwaarmoedigheid.
 • Gevoelens van zinloosheid en leegte.
 • Onzekerheid, zelfondersteuning.
 • Eenzaamheid.
 • Contactproblemen, relatieproblemen.
 • Conflicten.
 • Angsten en dwangmatigheden.
 • Spanningsklachten, stress, vermoeidheid en burn-out.
 • Psychosomatiek, lichamelijke klachten door psychische oorzaken.
 • Identiteit, persoonlijkheidskwesties: ‘wie ben ik en wat wil ik?’
 • Zingeving, mid-life, wat nu?
 • Mindfulness, meditatie.

Kerndynamieken

Zelfs met verschillende mensen en in wisselende omstandigheden kunnen we een zelfde soort ongemak ervaren. Dit kunnen ‘kernthema’s’ zijn waar we wel last van hebben, maar die vaak moeilijk te begrijpen zijn omdat ze min of meer onbewust ontstaan en in-gewikkeld zijn. We zijn er dan ook vaak behoorlijk mee vergroeid.
De manier om hier ont-wikkeling in te brengen is door deze dynamieken in een veilige therapeutische relatie ‘binnen te treden’ (the only way out is in), en de gevoelens, gedachten en het gedrag dat daar uit voortkomt bewust te onderzoeken op hun onderliggende drijfveren.

Lees verder over ‘voor wie’.


De duur van een therapie

Deze is uiteraard sterk afhankelijk van de aard van je thematiek, de mogelijkheden en wensen. Ook de snelheid waarmee je een en ander integreert in je dagelijks leven en hoe lang je mij daarbij gebruiken kunt en wilt, speelt hierbij een grote rol.

Een therapiezitting duurt 1 uur. Meestal maak ik in het begin afspraken voor om de week of om de twee weken. Daarna kunnen we er meer tijd tussen laten en gaan we in samenspraak afbouwen.
Vaak kunnen mensen na een aantal zittingen weer prima zelf verder. Soms zijn we langer op pad. Er zijn ook mensen die het prettig vinden om me slechts één of twee keer per jaar nog eens te zien om zodoende de vinger aan de pols te houden en de focus op te frissen.

Kennismaken?

Bel of mail me voor een kennismakingsgesprek.
Dit gesprek is vrijblijvend en na afloop bepalen we of we met elkaar verder gaan.
Uiteraard mag je de tijd nemen om je daar op te bezinnen.

Deel deze pagina op: