Intervisiebegeleiding

Intervisie

In intervisie kom je met collega’s, al of niet van hetzelfde team of dezelfde organisatie, bij elkaar om te leren van ervaringen. Het is ondersteunend en inspirerend om successen te delen en (leer)vragen, problemen en uitdagingen samen te bespreken.
De focus ligt vaak op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke.

Veiligheid

Om je kwetsbaar op te kunnen stellen en elkaar ook feedback te kunnen geven speelt veiligheid een grote rol in intervisiegroepen die willen verdiepen. Mede daarom wordt intervisie onder ‘gelijken’ gehouden en is er geen sprake van hiërarchische verhoudingen binnen de groep.

Structuur

Deze vorm van deskundigheidsbevordering kan door de deelnemers zelf georganiseerd worden of door de organisatie als kwaliteitsbevordering gefaciliteerd worden.
Het is de bedoeling dat de groep wederkerig en zelfsturend is of wordt.

Opstarten

Om veiligheid en openheid te waarborgen is het ‘niet handig’ dat intervisiebegeleiding door een leidinggevende, of een ander uit dezelfde organisatie gegeven wordt.
Mijn intervisiebegeleiding betreft veelal startende intervisiegroepen. Ik faciliteer dan zowel een open, veilige sfeer als de methodiek van verdiepende intervisie. Daarbij leer je om zowel oog te hebben voor persoonlijke als voor professionele aspecten; zowel voor de individuele deelnemers als voor het groepsproces.
Het is de bedoeling dat ik mijzelf zo snel mogelijk overbodig maak, zodat de groep zelfstandig verder gaat.

Crisis of conflict

Tevens kan ik mogelijk van dienst zijn om de dynamiek van een reeds bestaande intervisiegroep te helpen verdiepen en de werkwijze te optimaliseren. Ik kan ook procesbegeleiding bieden in het geval van een crisis, of een andere belangrijke fase in het groepsproces.

Graag maak ik kennis met jullie om eventueel tot een offerte voor intervisiebegeleiding te kunnen komen.
Bel of mail me om te overleggen.

Deel deze pagina op: