Relatietherapie

Hechting

Als er bij jullie sprake is van ‘ambivalente hechting’, dan kan dat gevoelens van onveiligheid, onrechtvaardigheid, schuld en boosheid geven.

De theorie over hoe mensen zich aan elkaar hechten in relaties is ontwikkeld naar aanleiding van het onderzoek dat John Bowlby deed naar hechtingsstijlen tussen kinderen en ouders (of andere hechtingspersonen). Een gezonde gehechtheid in de kindertijd is zowel de basis voor latere zelfstandigheid als het vermogen om wederkerige affectieve relaties aan te kunnen gaan.

Bekijk de video over het Still Face Experiment van Dr. Edward Tronick

Als uitersten in de range van hechtingsstijlen zijn er de veilige en de onveilige stijlen. De realiteit kent natuurlijk vele grijs- en mengvormen.
Samengevat komen de onveilige hechtingsstijlen op het volgende neer:

Angstig gehecht (verlatingsangst)

Als je angstig gehecht bent aan je partner voel je je onzeker over zijn/haar toewijding en kun je bang zijn om verlaten te worden. Je hebt dan waarschijnlijk veel bevestiging nodig en vindt het misschien moeilijk als je partner zelfstandig dingen onderneemt en/of vrienden heeft die de jouwe niet zijn.

Je zou op overdreven wijze je best kunnen doen om je partner aan je te binden. Dat zou kunnen door overdreven lief en zorgend te zijn of juist door te claimen, te klampen, te eisen, te verbieden, te bemoeien en te controleren.

Heb je vaak sterke jaloeziegevoelens?

Vermijdend gehecht (bindingsangst)

Als je vermijdend gehecht bent aan je partner heb je waarschijnlijk een sterke autonomie ontwikkeld. Je vertrouwt vooral op jezelf en wil je vrij en onafhankelijk voelen. Je deelt je gevoelens misschien niet makkelijk en kan jezelf misschien moeilijk geven.

Je zou de toenaderingen van je partner af kunnen wijzen en gedraagt je misschien afstandelijk.
Je kunt het gevoel hebben dat je partner (altijd) te veel van je vraagt en dat je meer ruimte nodig hebt.

Misschien ben je bang voor nabijheid en voor emotionele afhankelijkheid?

Chaotisch gehecht

Chaotische hechting is verwarrend, je kunt de behoefte hebben aan nabijheid en genegenheid en zodra zich dat aandient wil je dat de ander weg gaat: ‘Kom hier – ga weg’.

Je partner die je nodig hebt als toeverlaat, is gelijktijdig de bron van angst.
Dat is heel rusteloos en vaak pijnlijk chaotisch, want niets leidt tot voldoening en jij/jullie leven in een voortdurend dilemma.

Deze verwarring en het aantrekkende en afstotende gedrag geven vaak heftige emotionele uitbarstingen en kunnen diepe gevoelens van machteloosheid, onveiligheid en wantrouwen te weeg brengen.

Zowel in relatie- als in individuele therapie

We kunnen deze manieren om al of niet tot genegenheidscontact met de ander te komen zowel in relatie- als in individuele therapie blootleggen en onderzoeken.
Geduld en goodwill nemen vaak toe als jullie begrijpen hoe je deze stijlen in je leven ontwikkeld hebt en wat eraan ten grondslag ligt. Het kan zinvol zijn om daarbij belevingsgericht biografisch onderzoek te doen.
Samen met je partner kun je werken om voor jullie passende manieren te ontwikkelen die wel tot voldoening kunnen leiden.

Meer lezen over hechtingsstijlen op de website van ‘Mens en Samenleving‘.

Deel deze pagina op: