Awareness en Contact

 Awareness en Contact

Tweedaagse nascholing voor experiëntiële therapeuten, psycholgen en counselors

Awareness en contact vormen in hun wisselwerking en samenwerking naar heling en ontwikkeling een onontbeerlijk en wonderlijk ‘koppel’.

“Ergens in ons lichaam hebben we impliciet weet van de betekenis van onze ervaringen voor ons leven.”
Je gewaar zijn van wat je (eigenlijk) bezig houdt, van hoe je geraakt wordt (en bent) en welke betekenis je daar aan geeft, is van essentieel belang voor hoe je voelt, denkt, hoe je je gedraagt en de ruimte die je daarin ervaart.
De mate van besef over wie je nu, op dit moment, bent en waar het jou nu om gaat, is bepalend of je op de automatische piloot leeft, afhankelijk bent van je eerdere vorming of van de verwachtingen van anderen, of dat je vrijheid ervaart om te zijn wie je bent. Vrijheid, niet vrijblijvendheid!
Als je authentiek wilt leven is awareness niet vrijblijvend. Het zou het kompas en de motor van je zelfbesef en handelen kunnen zijn.

“Het individu heelt en ontwikkelt zich in creatieve wisselwerking met de omgeving.”
Contact is een ander aspect van hetzelfde proces: wie je bent, wat je beweegt, voelt, denkt, en doet ontstaat en is ontstaan in contact. Ken je één kwestie, één probleem, dat niet met contact te maken heeft?
De kwaliteit van contactname met jezelf in en met jouw situatie, in de wereld, de relaties en processen waarin je leeft, bepaalt de mate van welbevinden, innerlijke eenheid en verbondenheid die je ervaart.
Onbehagen, ontevredenheid en lijden zijn vaak een gevolg van het niet optimaal in staat zijn om vanuit authentiek gewaar zijn flexibel contact te maken met mensen, situaties en processen waarmee we te maken hebben.

Paradox of change

Als we onze cliënten helpen om vanuit een ‘zijnsgerichte houding’ contact te maken met hun actuele doorgaande belevingsstroom gaan we in feite uit van de ‘paradox van verandering’: mensen veranderen als ze kunnen zijn met wat nu is, als ze willen voelen wat ze voelen, willen luisteren naar de signalen vanuit hun lichaam, naar associaties vanuit hun geest, naar de stem van hun ‘ziel’ en. . . ze vervolgens bereid en in staat zijn om dit authentieke besef op creatieve wijze vorm te geven in relaties en omstandigheden waarin ze leven.

Ambacht

Het ambacht van de beleving- en zijnsgerichte, experiëntiële therapeut bestaat er grotendeels uit om vanuit een eigen, redelijk ‘schoon’ gewaarzijn contact te maken met de impliciete belevingsstroom van de cliënt. We proberen deze aan te raken en te ont-wikkelen o.a. door middel van ‘inclusieve interventies’, interventies die de cliënt ervaart als vertolkingen van zijn (sub-bewuste) beleving.
Hierdoor faciliteren en ondersteunen we zowel de awareness als de contact functie.
In mijn werk als trainer en supervisor leg ik veelal de nadruk op het optimaliseren van dit soort inclusieve vaardigheden van therapeuten. Ik stel vaak de vraag: “Wat drukt deze ziel uit door wat hij vertelt en (lichamelijk) doet en hoe kun je dat als therapeut d.m.v. inclusieve interventies expliciet maken en in beweging krijgen?”
Aan dit soort actieve en veelal verbale vaardigheden gaat echter een hele dimensie vooraf.

Contactvol samenzijn

Als dit soort werk vanuit een stil, pre-verbaal en contactvol samenzijn kan ontstaan zal het voor zowel de cliënt als de therapeut meer saillant, intiemer, kwetsbaarder en betekenisvoller kunnen zijn dan als het vooral mentale, verbale therapeutische ‘handigheden’ (geworden) zijn. Voorwaarde hiertoe is natuurlijk dat de therapeut in staat is om zelf zijn/haar awareness, en daarmee zijn/haar ‘ware gezicht’ te dragen.

Workshop

In deze tweedaagse wil ik deze dimensie expliciet exploreren en de start laten zijn van het proces.
Alvorens de actieve interventies te beoefenen wil ik met de deelnemers uitgebreid stil staan bij de ‘voor-verbale contactname’ en de ‘voor-verbale awareness’.
Bij het samenzijn met de ander zonder direct wat te doen.
Stil te kunnen en durven zijn, fenomenologisch te kijken en te luisteren achter de woorden en je cliënt aan te voelen zonder meteen te analyseren, iets te doen of te moeten.
Je gewaar te zijn van wat dit contact met je doet en wat het bij je oproept aan gevoelens, gedachten, associaties, hypothesen, projecties, neigingen, ‘moeten en mag-niet’, etc.
Hoe je dit kunt laten zijn en ook weer los kunt laten en weer opnieuw kunt kijken. Hoe te werken vanuit deze ‘aanwezigheid’. Hoe zo tot afgestemde, contactvolle interventies te komen, die de persoon aanspreekt in zijn belevingsstroom en de awareness daarvan, onder de inhoud van ‘het verhaal’ dat hem bezig houdt.

We gaan wat mij betreft d.m.v. ‘slowdown’ contact maken, zowel met onszelf als met de persoon tegenover je. Het werk en de experimenten die ik zal voorstellen zullen zowel meditatieve als actieve elementen bevatten. We zullen op onszelf zijn en ons op elkaar richten. We zullen het proces zowel verbaal als non-verbaal faciliteren. Het zal intiem en veilig zijn en ook uitdagend en confronterend. Doe makkelijke kleding aan en neem dikke sokken mee.

Certificering

Ik ben door de NVAGT erkend als trainer/supervisor. De deelnemers krijgen een certificaat van deelname waarin, in overleg met de groep, het aantal uren theorie, methodiek en supervisie vermeld zullen staan (totaal 15 uur).

Praktisch

Een tweedaagse, bij voorkeur van vrijdag (10.00) t/m zaterdag (16.00). We werken 5 dagdelen. Overnachting op eenpersoonskamers met eigen sanitair. Deelname kosten (indicatief): € 385,- (incl. 21% BTW)

Inschrijven

De groep zal uit minimaal 9, maximaal 15 deelnemers bestaan. Geef je interesse per mail aan. Zodra zich voldoende mensen aangemeld hebben bepalen we in overleg de data en kan je je definitief inschrijven.

Mail me voor overleg en/of vragen, of bel me op 06 36009584

download pdf awareness en contact

Deel deze pagina op:

Jos Groels

(NVAGT, EAGT, NAP en EAP erkend) Gestalttherapeut, coach, trainer en supervisor. Van origine maatschappelijk werker (therapeutische psychiatrie). Verbleef vier jaar in India en verdiepte me daar in verschillende mystieke stromingen en methodieken. Dit leidde tot verdieping in (Boeddhistische) Vipassana meditatie, hetgeen ik bij zowel oosterse als westerse leraren langdurig beoefende.
Volgde mijn therapeutische basisopleiding daarna aan de school voor Gestalt en Psychosynthese (’86-’90). Deed verschillende nascholingstrajecten o.a. bij Daan v. Praag, Georges Wollants, Joseph Zinker en Gordon Wheeler. Volgde 5 jaar supervisie bij Daan van Balen en daarna 7 Jaar bij Georges Wollants.
Werk (sinds ’89) met individuen, paren en groepen in eigen praktijk in Utrecht en Ingen (Betuwe/Utrechtse heuvelrug) en in verschillende samenwerkingsverbanden.
Ben als trainer/docent individuele counseling en groepsdynamica 15 jaar verbonden geweest aan een psychosociale opleiding en gaf daar ook uitgebreide colleges over verschillende aspecten van het (Gestalt)therapeutische werk.
Werk als freelance trainer voor profit en non-profit organisaties.
Tevens geef ik regelmatig meditatie retraites.