Coaching Tiel

Welkom op deze pagina van Coaching Tiel

jos groels gestalttherapie elstBen je op zoek naar coaching in de buurt van Tiel?
Dan kan ik jou of jullie misschien van dienst zijn.

Mijn naam is Jos Groels. Sinds 1990 coach ik ook individuen, teams en organisaties uit Tiel.

Op deze pagina wil ik je kort informeren over Coaching Tiel.
Op andere pagina’s op deze site ga ik daar uitgebreider op in.

Individuele Coaching Tiel | Teamcoaching | Intervisiebegeleiding

 

Individuele Coaching Tiel

Coaching gaat over hoe je met jezelf en je situatie omgaat in de context van je bezigheden of werkzaamheden. De aandacht richt zich dan ook op het raakvlak van je persoon en je professionaliteit/competenties.

Ook in het uitoefenen van je werkzaamheden ben jij je belangrijkste instrument, dat aandacht, onderhoud en perspectief verdient.

Hoe je omgaat met je gedachten en gevoelens over wat je meemaakt en tegenkomt is van wezenlijk belang. Ben je bijvoorbeeld, naast je inhoudelijke kwaliteiten en competenties, ook in touch met je gevoelens en de houdingsaspecten en gedragsmatigheden die daaruit voortkomen?

Ben je in staat om betrokkenheid, inspiratie, ambitie en kritiek op assertieve doch empathische wijze om te zetten in gedrag dat jezelf en anderen motiveert, inspireert en verbindt met de taak die jullie verrichten?

Hoe kom je aan de voeding die je hierin ondersteunt, scherp, subtiel en procesgericht houdt?

Lees verder over wanneer Coaching Tiel zinvol kan zijn. 

 

Team Coaching Tiel

Als een team goed functioneert is het geheel (van de samenwerking) meer dan de som der delen (van de kwaliteiten en competenties van de individuele deelnemers). Synergie ontstaat als men creatief gebruik maakt van de onderlinge verschillen, elkaar ondersteunt en wat gunt en als de samenwerking ook op persoonlijk niveau plezierig en inspirerend is.

Onuitgesproken zaken

In veel teams spelen zaken die niet uitgesproken worden. Dit kunnen inhoudelijke kwesties zijn, zoals geen gezamenlijkheid en/of loyaliteit over de doelstellingen, de manier van werken of de taakverdeling.
Het kunnen ook zaken zijn die meer op inter-persoonlijk vlak spelen.
Soms is er ronduit een conflict in een team.

Interactie optimaliseren

Het samenwerken en daarmee ook het samenleven aan een taak wordt bij teamcoaching op constructieve wijze bewust en bespreekbaar gemaakt. Men leert de interactieve processen te ‘lezen’ en te duiden en ook zelf op constructieve wijze procesinterventies te plegen.

Lees verder over de werkwijze van Team Coaching Tiel.

 

Coaching Tiel, ook voor intervisiebegeleiding

In intervisie kom je met collega’s, al of niet van hetzelfde team of dezelfde organisatie, bij elkaar om te leren van ervaringen. Het is ondersteunend en inspirerend om successen te delen en (leer)vragen, problemen en uitdagingen samen te bespreken.
De focus ligt vaak op het raakvlak van het professionele en het persoonlijke.

Veiligheid

Om je kwetsbaar op te kunnen stellen en elkaar ook feedback te kunnen geven speelt veiligheid een grote rol in intervisiegroepen die willen verdiepen. Mede daarom wordt intervisie onder ‘gelijken’ gehouden en is er geen sprake van hiërarchische verhoudingen binnen de groep. Om veiligheid en openheid te waarborgen is het dus niet handig als een startende intervisiegroep door een leidinggevende, of een ander uit dezelfde organisatie begeleid wordt.

Opstarten

Mijn intervisiebegeleiding betreft veelal startende intervisiegroepen. Ik faciliteer dan zowel een open, veilige sfeer als de methodiek van verdiepende intervisie. Daarbij leer je om zowel oog te hebben voor persoonlijke als voor professionele aspecten; zowel voor de individuele deelnemers als voor het groepsproces.
Het is de bedoeling dat ik mijzelf zo snel mogelijk overbodig maak, zodat de groep zelfstandig verder gaat.

Lees verder over de werkwijze van Coaching Tiel bij intervisiebegeleiding.

 

Deel deze pagina op: