Therapie

Individuele gestalttherapie

Klachten en problemen maken dat je je rot en ongemakkelijk voelt. Misschien wil je vooral, liefst snel en met zo min mogelijk moeite, van dat soort nare gevoelens af. In Gestalttherapie kunnen we dit onderzoeken en een ontwikkeling in gang zetten die een beter antwoord zal geven op de signalen, waarvan de klachten en problemen uitdrukkingen kunnen zijn.

Lees meer over hoe individuele gestalttherapie je hierbij kan helpen.

Relatietherapie

In de hoop en verwachting om bij de ander je thuis en soulmate te vinden zijn jullie waarschijnlijk optimistisch aan de relatie begonnen. Mede door romantiek gedreven hebben jullie je aanvankelijk gericht op dat wat jullie bindt.
Na de romantiek komt de realiteit. Je leert de ander kennen, ook in zijn/haar eigenaardigheden en ook die van jou zullen  hun rol gaan spelen. Het is juist in je relatie dat jouw en zijn/haar gewoonten en patronen, die vaak van huis uit meegenomen zijn, pijnlijk naar voren kunnen komen. Het kan daarmee het belangrijkste speelveld zijn waarin je kunt leren om optimaal jezelf te zijn terwijl je de verbinding met de ander behoudt en zelfs verstevigt.

Relaties verdiepen door de crisissen die ze overwinnen.

Lees verder op de pagina Relatietherapie

Leertherapie

Het belang van het volgen van leertherapie zit in het opdoen van cliëntervaring en het doorwerken, doorleven en duiden van de levensthema’s, gevoelens en copingsneigingen van de therapeut (in spé). De professional zelf en zijn/haar toegang tot het eigen palet van beleving, gevoelens en emoties zijn zijn/haar belangrijkste instrumenten in een belevingsgerichte therapie of begeleiding.

Lees meer op de pagina Leertherapie

Deel deze pagina op: