Supervisie & Training

Leertherapie

Leertherapie is voor (gestalt)therapeuten, psychologen, coaches en counselors zeer waardevol.
Het is dan ook vaak een vereiste van psychotherapeutische en psychosociale opleidingen en beroepsverenigingen om een leertherapietraject gedaan te hebben alvorens men kan afstuderen en/of een erkenning voor een beroepsvereniging kan verkrijgen. (Zo vereist erkenning door de Gestaltvereniging (de NVAGT) minimaal 250 uur leertherapie.)

Lees meer over Leertherapie

Supervisie

Als je met mensen werkt is supervisie een van de belangrijkste leervormen om tot een integratie te komen van persoonlijke en professionele aspecten. Het in je beroepshouding en -handelen bewust hanteren van je eigen mogelijkheden en beperkingen, je strevingen en angsten, gedachten en gevoelens, normen en waarden, is van wezenlijk belang. Daarnaast is het praktisch handen en voeten geven aan je inzichten, idealen en theoretische opvattingen een kunst en een kunde die je door middel van supervisie kunt optimaliseren.

Lees meer over supervisie

Training en Nascholing

Regelmatig geef ik (na)scholingstrainingen, leertherapie- en supervisie tweedaagsen aan therapeuten, psychologen, coaches, counselors en trainers. Vaak zijn dat mensen die al een Gestalt achtergrond hebben. Steeds vaker doen er ook mensen mee die in een andere school opgeleid zijn en die nu interesse hebben in de Gestaltbenadering voor individuen, stellen en/of groepen.

Bekijk het overzicht aan trainingen

Colleges en voordrachten

Sinds 1995 ben ik ook werkzaam als docent en trainer.
Ik heb veel ervaring in het geven van uitgebreide colleges en voordrachten over de Gestaltbenadering van verschillende aspecten van psychotherapeutisch- en coachingswerk. Ik doe dat zowel interactief in kleine (opleidings)groepen als voor grotere groepen van 100-150 personen.
Ik vind het leuk en inspirerend om dit te doen.

Lees verder over de mogelijkheden

Deel deze pagina op: