Werken met het innerlijke kind

Werken met het innerlijke kind

(Processing the inner split)

Tweedaagse nascholing voor therapeuten, psychologen en counselors

4-5 april 2024
In ‘De Elegast’
Ubberen (bij Nijmegen)

In het werken met onze cliënten stuiten we vaak op kwetsbare stukken die door de persoon niet aanvaard zijn en waarmee hij/zij een conflictueuze relatie ontwikkeld heeft.
Zo kunnen mensen zelfverwijtend, kritisch, streng, vijandig, kortom “retroflectief” omgaan met hun gevoelens van bijvoorbeeld angst, onzekerheid, verdriet, tekortkoming, boosheid, kracht en/of machteloosheid.
Mede onder de invloed van biografische gegevenheden, lijkt zo “de innerlijke eenheid en waardigheid” verloren te zijn gegaan en zich ontwikkeld te hebben tot een dualistische, of polaire relatie (the inner split). De kloof tussen wat is en wat zou moeten zijn vult zich dan vaak met onzekerheid, schaamte en minderwaardigheid.

We hebben de vroege gezagsrelaties vaak verinnerlijkt en kunnen inmiddels net zo, of soms nog meer afwijzend, of veeleisender met ons “kwetsbare innerlijke kind” omgaan als dat we vroeger ervaren hebben. Vroeger; toen we dat kind nog echt waren en we er zelf de verantwoording nog niet voor konden dragen.

Bekende metaforen zoals de topdog<>underdog dialoog, het conflict tussen verstand en gevoel, innerlijke criticus<>beklaagde, of de kind<>strenge/bestraffende ouder relatie, spreken in deze zin tot de verbeelding.
Door zich deze relatie en dialoog in de therapeutische context meer bewust te worden en actief te onderzoeken, kunnen cliënten gaan ervaren en beseffen hoe streng en liefdeloos ze op dit soort momenten met zich zelf omgaan.
Ook hier kan het wonder van “de paradox of change” dan weer optreden: mensen veranderen als ze kunnen doorleven en zijn met wat is. Awareness en contact, bevorderen het dragend vermogen immers enorm.

Workshop

Tijdens deze tweedaagse nascholing zullen we met verschillende werkwijzen, zoals de geleide fantasie, de innerlijke dialoog, “stoelenwerk”, groepswerk en andere experimenten werken om de relatie met “het kwetsbare innerlijke kind” te onderzoeken en in ontwikkeling te brengen.
Zoals gebruikelijk in de Gestalttraditie zullen we methodische besprekingen, theorie en ervarings-gericht werken afwisselen. Van de deelnemers wordt verwacht dat ze naast de therapeutenrol ook bereid zijn om de relatie tot de eigen innerlijke kwetsbaarheid te onderzoeken.

Voor wie

De nascholing is bedoeld voor (Gestalt)therapeuten, psychologen en andere hulpverleners die hun ervaringsgerichte interventiekunde rond dit thema verder willen ontwikkelen.

Certificering

Ik ben door de NVAGT erkend als trainer/supervisor en zal de deelnemers een certificaat van deelname, tevens financiële kwitantie, geven waarin in overleg met de groep het aantal uren theorie, methodiek en/of supervisie, leertherapie vermeld zullen staan (Totaal 15 uur).

Praktisch

Donderdag (10.00) en vrijdag (16.00) 4-5 april 2024
We werken 5 dagdelen.
Volledige verzorging, overnachting op één persoonskamers.
Deelname kosten: € 400,-

Inschrijven

Wil je meedoen? Mail dan je naam, adres en telnr. naar info@josgroels.nl
en maak de kosten over naar:
J.J.M.R Groels, IBAN: NL30 ABNA 0568 1367 80
o.v.v. ‘Nascholing april 2024′.

*    Inschrijving en kamerkeuze geschiedt op volgorde van binnenkomst van de deelnamekosten.
(Kijk even naar ‘het slaapgedeelte’ op:
https://www.elegast-groepsaccommodatie.nl/web/nl/accommodatie.php )
*    Routebeschrijving en andere details volgen kort voor het weekend.

Mail me voor overleg en/of vragen, of bel me op 06 36009584

 

Deel deze pagina op:

Jos Groels

(NVAGT, EAGT, NAP en EAP erkend) Gestalttherapeut, coach, trainer en supervisor. Van origine maatschappelijk werker (therapeutische psychiatrie). Verbleef vier jaar in India en verdiepte me daar in verschillende mystieke stromingen en methodieken. Dit leidde tot verdieping in (Boeddhistische) Vipassana meditatie, hetgeen ik bij zowel oosterse als westerse leraren langdurig beoefende.
Volgde mijn therapeutische basisopleiding daarna aan de school voor Gestalt en Psychosynthese (’86-’90). Deed verschillende nascholingstrajecten o.a. bij Daan v. Praag, Georges Wollants, Joseph Zinker en Gordon Wheeler. Volgde 5 jaar supervisie bij Daan van Balen en daarna 7 Jaar bij Georges Wollants.
Werk (sinds ’89) met individuen, paren en groepen in eigen praktijk in Utrecht en Ingen (Betuwe/Utrechtse heuvelrug) en in verschillende samenwerkingsverbanden. Ben als trainer/docent individuele counseling en groepsdynamica 15 jaar verbonden geweest aan een psychosociale opleiding en gaf daar ook uitgebreide colleges over verschillende aspecten van het (Gestalt)therapeutische werk.
Werk als freelance trainer voor profit en non-profit organisaties.
Tevens geef ik regelmatig meditatie retraites.