Psychotherapie Lienden

Welkom op deze pagina van Psychotherapie Lienden.

Ben je op zoek naar Psychotherapie in Lienden?
Dan kan ik je misschien van dienst zijn.

jos groels gestalttherapie utrechtse heuvelrugMijn naam is Jos Groels. Sinds 1989 geef ik rond Lienden Psychotherapie aan individuen en relatietherapie aan stellen.
Tevens ben ik coach, supervisor en trainer voor professionals.
Ik ben NVAGT en NAP erkend en in bezit van een ECP (Europees certificaat psychotherapie). Als zodanig word ik voor therapie door de meeste verzekeraars deels vergoed vanuit de aanvullende verzekering.

Op deze pagina wil ik je kort informeren over individuele Psychotherapie Lienden en relatietherapie Lienden.
Op andere pagina’s op deze site ga ik daar uitgebreider op in.

Individuele Psychotherapie Lienden
Relatietherapie Lienden

 

Individuele Psychotherapie Lienden.

Zelfs met verschillende mensen en in wisselende omstandigheden kunnen we een zelfde soort ongemak, klachten of problemen ervaren. Dit kunnen ‘kernthema’s’ zijn waar we wel last van hebben, maar die vaak moeilijk te begrijpen zijn omdat ze min of meer onbewust ontstaan en in-gewikkeld zijn. We zijn er dan ook vaak behoorlijk mee vergroeid.
De manier om hier ont-wikkeling in te brengen is door deze dynamieken in een veilige therapeutische relatie ‘binnen te treden’ (the only way out is in), en de gevoelens, gedachten en het gedrag dat daar uit voortkomt bewust te onderzoeken op hun onderliggende drijfveren.

Een beter antwoord

In Individuele Psychotherapie kunnen we dit in alle rust onderzoeken en een ontwikkeling in gang zetten die een beter antwoord zal geven op de signalen, waarvan de klachten en problemen uitdrukkingen kunnen zijn.
Je kunt dichter bij je eigen beleving komen en deze beter begrijpen. De perceptie van wat je mee maakt en hoe je denken, voelen en handelen daarmee omgaan kan al tijdens de therapie meer (keuze)vrijheid geven en tot een betere balans in het samenspel van al deze factoren leiden.

Lees verder over individuele Psychotherapie Lienden en waar deze jou bij kan helpen.

 

Psychotherapie Lienden, ook voor relatietherapie.

In de hoop en verwachting om bij de ander je thuis en soulmate te vinden zijn jullie waarschijnlijk optimistisch aan de relatie begonnen. Mede door romantiek gedreven hebben jullie je aanvankelijk gericht op dat wat jullie bindt. Later komen de verschillen naar voren en als deze elkaar niet alleen maar op natuurlijke wijze aanvullen kunnen teleurstelling en frustratie een aanvang nemen. Als jullie hier door aanpassing, ruzie en goedwillende gesprekken niet meer uit komen kunnen destructieve strijd, verkilling, machteloosheid en eenzaamheid de pijnlijke gevolgen zijn en een negatieve spiraal op gang brengen.

Crisis als kans

Na de romantiek komt de realiteit. Je leert de ander kennen, ook in zijn/haar eigenaardigheden en ook die van jou zullen hun rol gaan spelen. Juist in je intieme relatie(s), als veel van je diepste verlangens en angsten een kwetsbare rol spelen, kom je elkaar en jezelf tegen zoals je bent, ontdaan van het beleefde sociale gedrag dat je in andere relaties wellicht met gemak pleegt.
Het is juist in je relatie dat jouw en zijn/haar gewoonten en patronen, die vaak van huis uit meegenomen zijn, pijnlijk naar voren kunnen komen. Het kan daarmee het belangrijkste speelveld zijn waarin je kunt leren om optimaal jezelf te zijn terwijl je de verbinding met de ander behoudt en zelfs verstevigt.
Relaties verdiepen door de crisissen die ze overwinnen.

Het is misschien een goed idee om met je partner, ouder of kind in relatietherapie of -coaching te gaan als bijvoorbeeld…

Lees verder over relatietherapie Lienden en hoe deze jullie kan helpen.

Deel deze pagina op: