De Experiëntiële Gestalt Benadering

 

De Experiëntiële Gestalt Benadering

Het faciliteren van awareness en contact
Een (na)scholingstweedaagse voor (relatie)therapeuten, psychologen, coaches en counselors

9 en 10 oktober 2015

 

In een zijnsgerichte sfeer aan elkaar ‘zelven’

Martin Buber, een co-vader van de experiëntiële benadering, waardoor o.a. de cliënt-centered therapie (Rogers) en de Gestalttherapie mede geïnspireerd zijn, stelde vanuit zijn rabiale achtergrond dat ‘god plaatsvindt’ als twee mensen elkaar waarlijk ont-moeten, als er zielscontact ontstaat, als men zich authentiek kwetsbaar in een zijnsgerichte en aanvaardende sfeer aan elkaar durft te ‘zelven’.
Ervaren besef
Het wonderlijke is dat als cliënten in deze dialogische relatie hun gevoelsleven ontvouwen en verticaal kunnen doorleven, zonder er horizontaal direct iets mee te moeten, heling en ontwikkeling als van Zelf ontstaat.
Het aangaan van deze relatie is een kunst en een kunde, ‘een non-methodiek’ ook, waarin de belevings-wereld van de cliënt geactualiseerd, gefaciliteerd en geaccommodeerd wordt. Dit leidt niet slechts tot een mentaal inzicht, maar tot een ‘ervaren besef’, waarin body en mind samenkomen en betekenisgeving kan ontstaan over “wie ik ben en wat mij te doen staat”.

De training

In deze training zullen we de experiëntiële Gestalt benadering ontwikkelen vanuit de theorie, vanuit experimenten die op verschillende aspecten van de relatie in gaan en door middel van het groepsproces wat daardoor ontstaat.
We zullen veel oefenen en reflecteren en kunnen, indien men dat wenst, gebruik gaan maken van opgenomen bandmateriaal uit de eigen praktijk van de deelnemers.

De deelnemers zullen leren om:

 • De ‘Buberiaanse relatie’ aan te gaan.
 • Te werken met de ‘paradox of change’: mensen veranderen als ze ophouden met het moeten veranderen en zich niet meer verzetten tegen wat is. Verandering komt op gang door de bereidheid om stil te staan bij de huidige gevoelens en deze te doorleven en te onderzoeken.
 • Van de inhoud die de cliënt inbrengt naar diens beleving daarvan te gaan, en deze in proces te brengen totdat ‘de organismische zelfregulatie’ in werking treedt en de cliënt zijn natuurlijke zelfontplooiing niet langer blokkeert.
 • Te zien, te horen, aan te voelen ‘wat deze ziel uitdrukt’, achter zijn inhoudelijke verhaal en in wat hij niet zegt en ‘slechts’ non-verbaal uitdrukt.
 • Dat wat impliciet leeft, expliciet te maken in interventies die cliënt ervaart als vanuit zijn eigen
  belevingsstroom.
 • Beleving, gevoelens en emoties te actualiseren, te faciliteren, te accommoderen en helpen betekenis te geven door middel van interventies als: empathic reflection, empathic conjecture, enactments enzovoort.
 • Vocabulaire te ontwikkelen om de belevingsstroom van de cliënt adequaat aan te raken en te
  parafraseren.
 • Te werken met pijn, zonder dit te vermijden of toe te dekken en zonder dat de ander zich aangevallen, afgewezen, of gecorrigeerd voelt.
 • Te balanceren tussen veiligheid en uitdaging, tussen ‘being a part of’, het includerende en empathische meebewegen en ‘being apart of’, het verschillen, frustreren, confronteren, etc.
 • Te werken met stilte, met niets doen, behalve contact maken; zodat de dynamiek (of de neurose) zich kan manifesteren in de therapeutische relatie en direct ervaringsgericht onderzocht kan worden.
 • Te werken met overdracht-tegenoverdracht, deze uit te nodigen, te verwelkomen en werkbaar te maken.
 • De eigen beleving van het contact met de cliënt authentiek en selectief zelfonthullend in te brengen om deze een werkelijke relatie aan te bieden en bewustwording van het ‘zelvingsproces op de contactgrens’ te effectueren.
 • De ontmoeting te leiden door te volgen.

Ambachtelijke training

Dit is een ambachtelijke training voor (relatie) therapeuten, psychologen, counselors en coaches en die hun proces- en ervaringsgerichte interventiekunde gedegen willen ontwikkelen, verdiepen of opfrissen.
Van de deelnemers wordt verwacht dat ze in principe bereid zijn om zich zowel in de rol van begeleider, als in de rol van cliënt (met inbreng van persoonlijk materiaal) te plaatsen.

Literatuur:

Martin Buber: ‘ik-Gij’
Eugene Gendlin: ‘Focussen’ gevoel en je lijf
Greenberg, Rice and Elliott: ‘Facilitating emotional change’
Georges Lambrechts: ‘De Gestalttherapie’
Reader.

De trainers zijn:

Jos Groels

Sinds 1989 werkzaam als (NVAGT, EAGT, NAP en EAP erkende) Gestalttherapeut en coach met individuen, paren en groepen. Als NVAGT erkend supervisor geef ik trainingen, workshops en lezingen.
Was als trainer/docent individuele counseling en groepsdynamica vijftien jaar verbonden aan een psycho-sociale opleiding en gaf daar ook uitgebrei-de colleges over de Gestaltbenadering van veranderingsprocessen bij individuen,relaties, groepen en teams.
Werk als freelance coach en trainer en in verschil-lende samenwerkingsverbanden voor profit en non-profit organisaties.
Tevens geef ik regelmatig meditatie retraites.
www.josgroels.nl
info@josgroels.nl
06 3600 9584

Ineke Scholten

(NVPA, VCgP, LVPW) gecertificeerd EFT therapeut, leertherapeut (Synergos), coach en docent. Van oorsprong docent en maatschappelijk werker (crisisopvang). Volgde mijn therapeutische basisopleiding in Utrecht bij de Academie voor Integrale Menswetenschappen (AIM / SPSO) met o.a. als trainer, docent, leertherapeut: Jos Groels, en als trainer / docent Lieven Migerode (BVRGS – Belgische Vereniging voor Relatie- en Gezinstherapie en systeemcounseling). Sinds 2003 maandelijkse supervisie bij Jos Groels. Ik werk vanaf 2003 in eigen praktijk in Venlo en Nijmegen met individuen, stellen en gezinnen. In 2013 door Gail Palmer (ICEEFT) geregistreerd als Certified EFT therapist.
www.partituur-coaching.nl
info@partituur-coaching.nl
06 5316 4237

Certificering

Jos is door de NVAGT erkend als trainer/supervisor. De deelnemers krijgen een BTW factuur en, ten behoeve van hun studiepunten of (her)registratie bij hun beroepsvereniging (zoals de NAP), een certificaat van deelname. Hierin zullen het aantal uren theorie, methodiek en supervisie vermeld staan.

Praktisch

Vrijdag (10.00) t/m zaterdag (16.00), 9 en 10 oktober 2015.
We werken 5 dagdelen.
De groep zal uit minimaal 9, maximaal 15 deelnemers bestaan.
Locatie: Mennorode te Elspeet op de Veluwe: http://www.mennorode.nl/
Overnachting op eenpersoonskamers met eigen sanitair.
Deelname kosten: € 485,- (inclusief 21% BTW = € 84,17).

Inschrijven

Wil je meedoen?
Mail dan je naam, adres en telefoonnummer naar info@partituur.nl
en maak de deelnamekosten over naar:

IBAN: NL10INGB0003930959 t.n.v. L.C. Scholten te Nijmegen
O.v.v. ‘Tweedaagse oktober 2015’

Deelname in volgorde van binnengekomen betaling.
Je ontvang een btw factuur en certificaat met urenverantwoording tijdens de bijeenkomst.
Bij annulering geldt de regeling van de accommodatie.
Laatste details en routebeschrijving volgen kort voor de tweedaagse.

Weet je welkom om Jos of Ineke te benaderen voor verdere info of overleg.

Mail me voor overleg en/of vragen, of bel me op 0636009584

  download pdf leertherapie tweedaagse

Deel deze pagina op:

Jos Groels

(NVAGT, EAGT, NAP en EAP erkend) Gestalttherapeut, coach, trainer en supervisor. Van origine maatschappelijk werker (therapeutische psychiatrie). Verbleef vier jaar in India en verdiepte me daar in verschillende mystieke stromingen en methodieken. Dit leidde tot verdieping in (Boeddhistische) Vipassana meditatie, hetgeen ik bij zowel oosterse als westerse leraren langdurig beoefende.
Volgde mijn therapeutische basisopleiding daarna aan de school voor Gestalt en Psychosynthese (’86-’90). Deed verschillende nascholingstrajecten o.a. bij Daan v. Praag, Georges Wollants, Joseph Zinker en Gordon Wheeler. Volgde 5 jaar supervisie bij Daan van Balen en daarna 7 Jaar bij Georges Wollants.
Werk (sinds ’89) met individuen, paren en groepen in eigen praktijk in Utrecht en Ingen (Betuwe/Utrechtse heuvelrug) en in verschillende samenwerkingsverbanden. Ben als trainer/docent individuele counseling en groepsdynamica 15 jaar verbonden geweest aan een psychosociale opleiding en gaf daar ook uitgebreide colleges over verschillende aspecten van het (Gestalt)therapeutische werk.
Werk als freelance trainer voor profit en non-profit organisaties.
Tevens geef ik regelmatig meditatie retraites.